Dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng máy đóng gói khăn lạnh

(02-10-2015 02:15 PM) - Lượt xem: 2489

Phần 1: Điều chỉnh màng (Mở công tắt chạy màng và tắt công tắt chạy vải trên mặt tủ điện)
- Bước 1: Tằt sensor dò vạch, đo chiều dài bao bì chuẩn từ đầu vạch này đến đấu vạch kia.
-    Bước 2: Nhấn F1 để cài đặt chiều dài bao bì chuẩn đã đo trên màn hình ( nhấn F1 để hiển thị lên bảng cài đặt. nhấn F1 để chuyển qua trái, nhấn F5 để chuyển qua phải, rồi nhấn phím tăng hoặc giảm, khi cài đặt xong nhấn phím ENTER để lưu lại).

-    Bước 3: Mở sensor dò vạch lên, nhấn chạy máy và theo dõi thử vạch đen có ở 1 vị trí cố định trên bao bì được cắt ra hay không ?
1/ Nếu vạch cố định ở nửa phần trước của bao bì và cách đường cắt ngang trước của bao bì một đoạn A  thì ta nhấn F2 để tăng trị số cài đặt lên đúng bằng khoảng A đã đo trên.
Nếu trị số cài đặt F2 trên màn hình lớn hơn chiều dài của bao bì trừ cho 20 thì ta chinh sensor dò vạch theo hướng bao bì chạy tới ( bằng cách vặn tay nắm chỉnh sensor theo chiều kim đồng hồ ) cho tới khi nào máy cắt ngay vạch  đen của bao bì thì thôi.
2/ Nếu vạch cố định ở nửa phần sau của bao bì và cách đường cắt ngang sau của bao bì một đoạn B  thì ta nhấn F2 để giảm trị số cài đặt xuống đúng bằng khoảng B đã đo trên.
Nếu trị số cài đặt F2 trên màn hình nhỏ hơn 20 thì ta chinh sensor dò vạch theo hướng ngược chiều bao bì chạy tới ( bằng cách vặn tay nắm chỉnh sensor theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ) cho tới khi nào máy cắt ngay vạch  đen của bao bì thì thôi.
3/ Nếu vạch không cố định mà càng lúc càng cách xa ra phía trước đường cắt ngang thì do chiều dài chuẩn ta điều chỉnh ở bước 2 quá dài. Ta phải giảm chiều dài màng lại bằng cách nhấn F1 để giảm thông số cài đặt xuống từ từ rồi theo dõi vach và tiến hành điều chỉnh theo mục 1 hoặc mục 2.
4/ Nếu vạch không cố định mà càng lúc càng cách xa ra phía sau đường cắt ngang thì do chiều dài cơ sở ta chỉnh ở bước 2 quá ngắn. Ta phải tăng chiều dài màng lên bằng cách nhấn F1 để tăng thông số cài đặt lên từ từ rồi theo dõi vạch và tiến hành điều chỉnh theo muc 1 hoặc muc 2.
•    Lưu ‎ý: Nếu ta chạy màng trắng thì ta không cần thưc hiện bước 3 của phần 1 mà ta chỉ cần thực hiện bước 2 của phần 1.

Phần 2: Điều chỉnh vải. ( Mở công tắt chạy vải và tắt công tắt chạy màng trên mặt tủ điện)

Bước 1: Cài chiều dài vải
Nhấn F3 để hiển thị lên bảng cài đặt. nhấn F1 để chuyển qua trái, nhấn F5 để chuyển qua phải, rồi nhấn phím tăng hoặc giảm để cài đặt chiều dài vải, khi cài đặt xong nhấn phím ENTER để lưu lại).
Sau khi cài chiều dài vải xong ta nhấn nút thử máy để cắt thử khăn đã đúng chiều dài mình cần chạy chưa? Nếu chưa đúng thì ta nhấn F3 để cài lại, nếu đúng rồi thì ta tiếp tục bước 2
Bước 2: Điều chỉnh gấp vải
Nhấn nút thử máy và điều chỉnh gấp vải bằng cách vặn tay nắm chỉnh gấp vải để để vải cắt ra được gấp lại làm đôi đều đặn trên và dưới.
Nếu vặn tay nắm chỉnh gấp vải theo chiều kim đồng hồ thì vải cắt ra được gấp phần dưới nhiều hơn phần trên
Nếu vặn tay nắm chỉnh gấp vải theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì vải cắt ra được gấp phần trên nhiều hơn phần dưới

Phần 3: Chỉnh nạp liệu
Bước 1: Sau khi điều chỉnh vải xong thì ta tiếp tục nhấn nút chạy thử máy và quan sát xem khăn được nạp đúng vào khoảng giữa hai pass đẩy liệu chưa? Nếu khăn đã được nạp đúng thì ta tiếp tục bước 2.
Nếu khăn nạp chưa đúng mà gối phần đầu khăn lên trên pass đẩy liệu thì ta dùng chìa khóa 17 mở bù lon ngay trục nạp liệu và xoay bánh xích nạp liệu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để khăn không còn gối đầu lên pass đẩy liệu nữa rồi xiết bù lon lại.
Nếu khăn nạp chưa đúng mà gối phần đuôi khăn lên trên pass đẩy liệu thì ta dùng chìa khóa 17 mở bù lon ngay trục nạp liệu và xoay bánh xích nạp liệu theo chiều kim đồng hồ để khăn không còn gối lên pass đẩy liệu nữa rồi xiết bù lon lại.
Bước 2: Mở lại công tắt chạy màng trên mặt tủ điện và nhấn nút chạy thử máy rồi quan sát thử khăn đã nạp đúng vào giữa gói chưa, (giữa hai vạch của bao bì chưa)
Nếu khăn nạp ra phía trước gói, bị ngàm cắt ngang cắt lên phần đầu khăn thì ta quay tay quay chỉnh nạp liệu theo chiều kim đồng hồ để khăn được lui lại vào đúng giữa bao bì
Nếu khăn nạp ra phía sau gói, bị ngàm cắt ngang cắt lên phần đuôi khăn thì ta quay tay quay chỉnh nạp liệu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để khăn được đẩy tới đúng vào giữa bao bì
Sau khi đã điều chỉnh xong tất cả các bước thì ta bắt đầu chạy máy.

máy đóng gói khăn lạnh

 

Hổ trợ trực tuyến

dien thoai

Hotline: Mr.Chiến

0349.916.389

video - clips